Protecția datelor personale

CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE PSIHOLOG

CU DREPT DE LIBERĂ PRACTICĂ (publicat pe www.copsi.ro ), menţionează următoarele standarde de confidenţialitate:

Întreruperea serviciului din  motive de confidentialitate

Art. VI.1.Relatia dintre psihologi si beneficiarii serviciilor lor este adesea o relatie foarte sensibila ce necesita realizarea unei aliante pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii profesionale, motiv pentru care confidentialitatea este obligatorie. Atunci când din motive ce nu pot fi evitate, psihologul nu mai poate pastra confidentialitatea, acesta va înceta sa mai ofere serviciul respectiv.

Protejarea confidentialitatii

Art. VI.2. Psihologii vor proteja confidentialitatea tuturor informatiilor adunate în timpul activitatilor lor profesionale si se vor abtine de la dezvaluirea informatiilor pe care le detin despre colegi, clientii colegilor, studenti si membrii organizatiilor, exceptie facând situatiile: pentru protectia sanatatii publice, pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea savârsirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlaturarea urmarilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. Divulgarea, de catre psihologi, a unor date care le-au fost încredintate sau de care au luat cunostinta în virtutea profesiei, daca aceasta este de natura a încalca clauza de confidentialitate, este interzisa.

Limitele confidentialitatii

Art. VI.3. Psihologii clarifica ce masuri se vor lua pentru protejarea confidentialitatii si ce responsabilitati familiale, de grup ori comunitare au pentru protejarea confidentialitatii, atunci când desfasoara activitati de cercetare sau ofera servicii. Înainte de primirea consimtamântului psihologul va informa clientul cu privire la limitele confidentialitatii si conditiile în care acesta poate fi încalcat, precum si asupra utilizarii posibile a informatiilor rezultate în urma activitatii sale.

Dezvaluirea de informatii

Art. VI.4. Psihologii pot împartasi informatiile confidentiale cu altii numai cu consimtamântul celor vizati ori de o asa maniera încât cei vizati sa nu poata fi identificati, exceptie facând situatiile justificate de lege sau în circumstante de iminenta sau posibila vatamare fizica sau crima.

Confidentialitatea de colaborare

Art. VI.5. În cazul în care cu acelasi client lucreaza doi psihologi în acelasi timp, acestia vor colabora pe cât posibil, fara restrictii de confidentialitate, exceptie facând situatia în care exista o opozitie clara din partea clientului în acest sens. De asemenea personalul auxiliar va pastra confidentialitatea informatiilor la care are acces prin natura activitatiilor sale.

Utilizarea informatiilor

Art. VI.6. Rezultatele, documentarile si notitele psihologului pot fi folosite numai într-o formula care pastreaza cu rigurozitate anonimatul.

Confidentialitatea fata de terti

Art. VI.7. În cazul în care exista terti implicati în activitatea profesionala a psihologului, acesta va clarifica cu partile implicate limitele confidentialitatii, conditiile de pastrare a confidentialitatii si nu va da curs nici unei solicitari, venite de la o terta parte în dezvaluirea de informatii confidentiale, decât în conditiile respectarii legi si limitelor confidentialitatii.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noi, TOHANEAN M. CRISTINA-ANGELA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE, dorim să-ți mulțumim pentru că ești clientul nostru și pentru interesul și încrederea pe care ne-o acorzi atunci când ne transmiți datele tale cu caracter personal.

În continuare vei găsi informații referitoare la datele personale pe care le colectăm, precum și la ce le folosim, cum le păstrăm și care este nivelul tău de control în raport cu datele tale cu caracter personal.

Cine suntem și cum ne poti contacta

Noi suntem TOHANEAN M. CRISTINA-ANGELA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE, profesie liberală, cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, Bdul Iuliu Maniu 156A, ap 4. Pentru orice nelămurire, sugestie, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi pe adresa de email cristinatohanean@gmail.com

Datele pe care le colectăm

Pentru ca tu să intri în contact cu noi și să ne tansmiți solicitările tale sunt necesare urmatoarele date din partea ta:
• Adresa ta de email

• Numele tău

• Numarul de telefon

(1)De ce ne sunt necesare datele cu caracter personal

Datele tale vor fi colectate și prelucrate exclusiv de TOHANEAN M. CRISTINA-ANGELA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE pentru a te contacta și a răspunde la solicitările tale.

(2)Perioada de stocare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face pentru perioada necesară desfășurării serviciilor psihologice și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, dar nu mai mult de 10 ani.

(3)Destinatarii datelor

Datele tale rămân doar la noi. Nu vindem, transmitem sau cedăm terților datele tale în scopuri de marketing.

(4)Drepturile tale in relatie cu datele pe care ni le-ai pus la dispozitie

• Pentru că ne-ai acordat consimțământul, este datoria noastră să te informăm că ai următoarele drepturi, pe care le poți exercita oricând trimițând un email la adresa cristinatohanean@gmail.com Te asigurăm că vom răspunde la oricare dintre cererile tale, în cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 30 de zile.
• Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea datelor cu caracter personal inexacte.

(5) Dreptul de a depune o plângere

În situația puțin probabilă că nu reușim să răspundem cererilor tale, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://datepersonale.ro/, și, de asemenea, ai dreptul la o cale de atac judiciară.

(6) Transferul către o țară terță

1. În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail), este posibil ca datele tale să fie transferate către entități din afara UE, dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE.

2. Stocarea datelor în mediul online se realizează prin intermediul serverelor din Romania – livehosting.ro – ce aparțin unor persoane terțe și sunt puse la dispoziția TOHANEAN M. CRISTINA-ANGELA CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE 

(7) Daca exista un proces decizional automat

Nu efectuam niciun fel de operațiuni de prelucrare automată sau profilare pe baza datelor pe care ni le-ai pus la dispoziție.

(8) Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor (RPD)

În acest moment, conform Regulamentului (EU) 2016/679 (“GDPR”), nu avem obligația de a angaja un RPD în sensul art. 37 din GDPR.
Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi pe adresa de email cristinatohanean@gmail.com

(9) Securitatea datelor

Siguranța datelor tale este una dintre prioritățile noastre. Folosim o combinație de controale tehnice (IT), administrative și fizice pentru ca datele tale să fie în siguranță. Cu toate acestea nicio metoda de transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigură. Dacă ai orice subiect sau îngrijorare legată de securitatea datelor tale, te rugăm să ne contactezi imediat pe adresa cristinatohanean@gmail.com

Te așteptăm cu drag!

Pentru mai multe informații, va trebui să ne contactezi.

Clinica de psihologie si logopedie

Contact

Logopedie:

Elena Cioabă tel: 0723552250

psihoterapie:

Mihai Boricean tel: 0747036479

Copyright © 2024. All rights reserved cristinatohanean.ro. Designed by Cristina Neagoe