Servicii

evaluare psihologică

Poţi solicita o evaluare clinică atunci când…

  • Ai îngrijorări legate de comportamentul copilului tău şi nu poţi gestiona singur ceea ce se întâmplă. Evaluarea implică observarea copilului, interviuri clinice cu părinţii şi educatoarea sau învăţătoarea

Poţi solicita o evaluare a nivelului de dezvoltare neuropsihică a copilului atunci când…

  • Doreşti să ştii dacă atenţia, limbajul, abilităţile senzoriomotorii, vizuospaţiale, memoria şi capacitatea de învăţare sunt dezvoltate în acord cu cerinţele vârstei lui. Evaluarea psihologică se face cu ajutorul bateriei de teste NEPSY)
    Prezentare oferta evaluare NEPSY  

Poţi solicita o evaluare cu Matrici Progresive Raven atunci când …

  • Doresti sa stii care este coeficientul tau de inteligenta (IQ) sau al copilului tau.
    Prezentare oferta evaluare RAVEN  

Evaluarea nivelului de dezvoltare psihică

cu Bateria de teste NEPSY

3 – 12 ani

Nepsy este un instrument care evaluează competenţele neuropsihologice ale copiilor cu vârste între 3 şi 12 ani esenţiale pentru reuşita academică şi adaptarea socială, diferenţiind între profilul normal şi cel atipic

Domeniile pe care evaluează NEPSY:

Evaluare psihologică

Evaluare psihologică

1. Atenția și funcțiile executive

Evaluarea vizează:
 

Atenţia: reglarea vigilenţei, atenţia selectivă, menţinerea atenţiei, atenţia distributivă.

Funcţiile executive: abilitățile de planificare, flexibilitatea strategiilor, abilitatea de a inhiba sau rezista impulsurilor, distractorilor, memoria de lucru.

Evaluare psihologică

Evaluare psihologică

2. Limbajul

Evaluarea vizează:

Procesarea fonologică (abilitatea de a repeta cuvinte fără sens, de a înţelege instrucţiunile, de a numi rapid, de a avea fluenţă verbală)

Capacitatea de a produce secvenţe orale ritmice.

Evaluare psihologică

Evaluare psihologică

3. Funcționarea senzorio-motorie

 

Evaluarea vizează:

Abilitatea de procesare a informaţiei tactile, producerea de mişcări repetitive şi secvenţiale, abilitatea de imitare a poziţiilor mâinii.

Evaluare psihologică

Evaluare psihologică

4. Procesarea vizuo-spațială

 

Evaluarea vizează:

Abilitatea de a sintetiza informaţiile într-un întreg cu sens şi de a le reprezenta mintal, abilitatea de a discrimina între obiecte, abilitatea de a înţelege relaţiile existente între obiecte, abilitatea de a reproduce sau copia un model, abilitatea de a rezolva probleme nonverbale.

 

Evaluare psihologică

Evaluare psihologică

5. Memoria și învățarea

Evaluarea vizează:

Memoria: memoria de scurtă durată, memoria de lungă durată

Învăţareatulburări de învăţareADHD.

Tipuri de evaluări:

 

1.Evaluare generală de bază

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 14 teste, în 2-3 şedinţe individuale (în funcție de ritmul de lucru al copilului) cu durata de 40 de minute fiecare.

!!! Pentru copiii mai mici de 4 ani şi jumătate se face doar evaluarea de bază.

 

2.Evaluare generală aprofundată

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 26 teste, în 4 – 5 ședințe individuale (în funcţie de ritmul de lucru al copilului) cu durata de 40 de minute.

 

3.Evaluare selectivă

Presupune evaluarea unui domeniu sau a mai multor domenii, în funcţie de eventualele dificultăţi ale copilului, numărul de ședințe variind în funcție de numărul domeniilor evaluate şi de ritmul de lucru al copilului.

 

FINALITATE:

În urma evaluării copilului se pot realiza, acolo unde este cazul, programe de lucru în vederea dezvoltării abilităţilor copilului.

Evaluare psihologică

Matrici progresive RAVEN

Evaluarea coeficientului de inteligenţă – IQ

Începând cu vârsta de 6 ani şi 3 luni

CUI SE ADRESEAZĂ?

Copiilor mai mari de 6 ani şi 3 luni şi adulţilor

DURATĂ

O şedinţă individuală cu durata de 30 – 50 de minute, în funcţie de ritmul de lucru al persoanei testate.

FINALITATE

În urma evaluării vor fi calculate IQ-ul şi categoria în care se încadrează persoana testată:

NIVEL I – Intelect de nivel superior

NIVEL II – Capacitate intelectuală peste medie

NIVEL III – Intelect de nivel mediu

NIVEL IV – Capacitate intelectuală sub medie

NIVEL V – Deficienţă intelectuală

Te așteptăm cu drag!

PENTRU INFORMAȚII ȘI PROGRAMĂRI NE PUTEȚI CONTACTA FIE TELEFONIC, PRIN SERVICIUL DE SECRETARIAT, 0723552250, ASISTENT MANAGER ELENA CIOABĂ, FIE PE EMAIL: office@mindfactory.ro

Clinica de psihologie si logopedie

Contact

Tel: 0723552250

Copyright © 2024. All rights reserved cristinatohanean.ro. Designed by Cristina Neagoe