Psihoterapie copii

Copilul meu este agresiv (prezentare caz)

Nume: M.O.
Vârstă: 9 ani
Mediu de provenienţă: urban          
Nivel de studii: clasa a treia
Structura familiei: părinţii sunt căsătoriţi,  A.R. mai are o soră de vârstă preşcolară

Scurta prezentare a evenimentelor semnificative din anamneza pacientului:
M.O. are 9 ani şi după cursurile de la şcoală merge la un After School unde îşi face temele şi frecventează cursurile opţionale de acolo. Programul lui M.O. se derulează zilnic în intervalul 8.00 – 18.00. Mama spune că are o relaţie foarte bună cu copilul, acesta dând curs solicitărilor mamei, care îl abordează cu “duhul blândeţii”. Mama face într-un fel alianţă cu M.O. pentru a-l proteja de izbucnirile tatălui care este adeptul unui stil de educaţie autoritar, stil pe care tatăl l-a modelat de la proprii părinţi. Tatăl este de părere că bătaia este o metodă educativă eficientă, care a dat roade foarte bune şi asupra lui. Mama povesteşte că băiatul a fost lovit de tată de mai multe ori şi că în aceste momente ea a intervenit în apărarea copilului, fapt ce a degenerat într-o ceartă serioasă cu soţul ei. Soţul doreşte ca M.O să lucreze în fiecare zi suplimentar la matematică sau să citească anumite cărţi indicate de eC. În timpul vacanţelor, cu excepţia concediilor de familie, M.O. merge la After School, unde în anumite perioade i se întâmplă să fie singurul copil din instituţie. Mama spune că M.O îşi iubeşte foarte mult surioara şi îşi doreşte foarte mult să fie în preajma ei. La şcoală M.O. are performanţe bune, dar nu excepţionale. Nu este prima dată când mamei i se atrage atenţia de la şcoală sau de la After School cu privire la comportamentele problematice ale lui M.O. Situaţia de faţă este mai gravă pt. că M.O. a folosit cuvinte obscene la adresa supraveghetoarelor de la After School a vrut să le lovească, a fost opozant şi nu a dorit să respecte regulile instituţiei. Părinţii au conştientizat faptul că agresivitatea verbală şi fizică a copilului ar putea lua amploare şi ar putea scăpa de sub control în cazul în care nu iau măsuri.

Conceptualizarea cazului

1.Factori etiologici
          – schimbarea supraveghetoarelor la After School-ul pe care îl frecventează M.O.
         – discrepanţa între stilurile educaţionale ale părinţilor
         – comportamentul agresiv al tatălui

2. Ipoteza de lucru
Comportamentul agresiv al copilului reprezintă o modelare a comportamentului tatălui. Copilul victimă se identifică cu tatăl agresor şi-şi exercită această putere pe un teritoriu care îi permite.
Reacţiile exagerate de jenă, ruşine, nepuţinţă ale supraveghetoarelor au întărit comportamentul copilului de a folosi la adresa lor înjurături şi cuvinte obscene, dându-i lui M.O. statutul unui erou printre colegii care au asistat la incident.
Lipsa de coerenţă a părinţilor din punct de vedere al principiilor educative favorizează tulburările de comportament ale copilului.
Copilul nu are modalităţi adecvate de coping la situaţii frustrante.

3. Obiectivele terapiei
1. achiziţionarea unor strategii de reglare emoţională
2. dobîndirea unor deprinderi de exprimare a emoţiilor negative într-o modalitate acceptată social

Te așteptăm cu drag!

Pentru mai multe informații, va trebui să ne contactezi.

Clinica de psihologie si logopedie

Contact

Tel: 0723552250

Copyright © 2024. All rights reserved cristinatohanean.ro. Designed by Cristina Neagoe