Loading...

Poţi solicita o evaluare clinică atunci când...

 • Ai îngrijorări legate de comportamentul copilului tău şi nu poţi gestiona singur ceea ce se întâmplă. Evaluarea implică observarea copilului, interviuri clinice cu părinţii şi educatoarea sau învăţătoarea

Poţi solicita o evaluare a nivelului de dezvoltare neuropsihică a copilului atunci când...

 • Doreşti să ştii dacă atenţia, limbajul, abilităţile senzoriomotorii, vizuospaţiale, memoria şi capacitatea de învăţare sunt dezvoltate în acord cu cerinţele vârstei lui. Evaluarea psihologică se face cu ajutorul bateriei de teste NEPSY)
Prezentare oferta evaluare NEPSY

Poţi solicita o evaluare cu Matrici Progresive Raven atunci când ...

 • Doresti sa stii care este coeficientul tau de inteligenta (IQ) sau al copilului tau.
Prezentare oferta evaluare RAVEN

 

Evaluarea nivelului de dezvoltare psihică

cu Bateria de teste NEPSY

3 – 12 ani

Nepsy este un instrument care evaluează competenţele neuropsihologice ale copiilor cu vârste între 3 şi 12 ani esenţiale pentru reuşita academică şi adaptarea socială, diferenţiind între profilul normal şi cel atipic

 

DOMENII PE CARE LE EVALUEAZĂ NEPSY:

 

 1. Aten ţia şi funcţiile executive

 

Evaluarea vizează:

Atenţia: reglarea vigilenţei, atenţia selectivă, menţinerea atenţiei, atenţia distributivă

Funcţiile executive: abilită ț ile de planificare, flexibilitatea strategiilor, abilitatea de a inhiba sau rezista impulsurilor, distractorilor, memoria de lucru.

 

 

 1. Limbajul

 

Evaluarea vizează:

Procesarea fonologică (abilitatea de a repeta cuvinte fără sens, de a înţelege instrucţiunile, de a numi rapid, de a avea fluenţă verbală)

Capacitatea d e a produce secvenţe orale ritmice.

 

 

 

3. Funcţionarea senzorio-motorie

 

Evaluarea vizează: abilitatea de procesare a informaţiei tactile, producerea de mişcări repetitive şi secvenţiale, abilitatea de imitare a poziţiilor mâinii.

 

 

 

 

4. Procesarea vizuo-spaţială

 

Evaluarea vizează: abilitatea de a sintetiza informaţiile într-un întreg cu sens şi de a le reprezenta mintal, abilitatea de a discrimina între obiecte, abilitatea de a înţelege relaţiile existente între obiecte, abilitatea de a reproduce sau copia un model, abilitatea de a rezolva probleme nonverbale.

 

 

5. Memoria şi învăţarea:

 

Evaluarea vizează:

Memoria: memoria de scurtă durată, memoria de lungă durată

Învăţarea: tulburări de învăţare, ADHD.

 

 

 

 

TIPURI DE EVALUĂRI :

 

 1. Evaluare generală de bază

 

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 14 teste, în 2-3 şedinţe individuale (în func ț ie de ritmul de lucru al copilului) cu durata de 40 de minute fiecare

!!! Pentru copiii mai mici de 4 ani şi jumătate se face doar evaluarea de bază.

 

 1. Evaluare generală aprofundată

 

Presupune evaluarea celor cinci domenii cu ajutorul a 26 teste, în 4 - 5 ședinț e individuale (în funcţie de ritmul de lucru al copilului) cu durata de 40 de minute.

 

 1. Evaluare selectivă

 

Presupune evaluarea unui domeniu sau a mai multor domenii, în funcţie de eventualele dificultăţi ale copilului, numărul de ședințe variind în funcț ie de numărul domeniilor evaluate şi de ritmul de lucru al copilului.

 

FINALITATE:

În urma evaluării copilului se pot realiza, acolo unde este cazul, programe de lucru în vederea dezvoltării abilităţilor copilului.

 

 

INFORMA Ţ II ŞI PROGRAMĂRI

Cristina Tohănean, telefon 0728 850 906 , e-mail: cristinatohanean@gmail.com

www.cristinatohanean.com

MATRICI PROGRESIVE RAVEN

Evaluarea coeficientului de inteligen ţ ă – IQ

Începând cu vârsta de 6 anişi 3 luni

 

CUI SE ADRESEAZĂ?

Copiilor mai mari de 6 ani şi 3 luni şi adulţilor

DURATĂ

O şedinţă individuală cu durata de 30 – 50 de minute, în funcţie de ritmul de lucru al persoanei testate.

FINALITATE

În urma evaluării vor fi calculate IQ-ul şi categoria în care se încadrează persoana testată:

NIVEL I – Intelect de nivel superior

NIVEL II – Capacitate intelectuală peste medie

NIVEL III – Intelect de nivel mediu

NIVEL IV – Capacitate intelectuală sub medie

NIVEL V – Deficienţă intelectuală

 

 

COST: 100 RON

 

INFORMA Ţ II ŞI PROGRAMĂRI

Cristina Tohănean, telefon 0728 850 906 , e-mail: cristinatohanean@gmail.com

www.cristinatohanean.com

Te așteptăm cu drag

Pentru mai multe informații, va trebui să ne contactezi.

Cabinet Lujerului


Cabinet Gorjului

Despre noi


Suntem o ehipă de psihologi tineri, dar cu experiență, entuziasmați și empatici, gata să folosim toate aceste resurse în sprijinul tău

Te poți programa chiar de aici sau poți doar să ceri mai multe informații.

Trimite un mesaj

Adresa

 • str. Cupolei nr. 5, bl. 2B, sc. 1 ap. 2, parter, 061153, aproape de Cora Lujerului
 • Bld. Iuliu Maniu 156A, parter, Sector 6, Bucuresti cod 061117
 • 0723552250